קורסים

  • הרפתקה של רעיונות ספרות פילסופיה מוזיקה (80923)
  • תקציר הקורס:

    תקציר:

    בקורס נצא למסע שבין הטקסטים, המוזיקה, והחיים. בהמשך הקורס נתמקד בנושא מדגים אחד:
    האהבה. נבחן את הרעיון בפילוסופיה, בספרות ובמוזיקה.
    במהלך הקורס נחווה יצירות אמנות וטקסטים באופן הקושר אותם אל פרספקטיבת החיים של כל אחד ואחת מאתנו.