קורסים

  • כלים טכנולוגיות קוד פתוח למערכות תבוניות (65020)
  • תקציר הקורס:

    תקציר:

    בקורס זה ניגע בנושאים ואלגוריתמים להם כבר נחשפו הסטודנטים בקורסים קודמים,


    בדגש על יישום מעשי באמצעות השפה פייתון. נכיר חבילות ייעודיות המתאימות ליישומים


    ספציפיים במערכות תבוניות. ניגע בנושאים של ויזואליזציה, סיכום נתונים, מודלים, כריית מידע, ועוד.