קורסים

 • אנשים חוזים וקניין (80916)
 • תקציר הקורס:

  תקציר:

  הקורס מקנה הכרות ראשונית עם עולם המשפט כמסגרת בה אנו פועלים עת אנו "יוצאים אל השוק"


  כשחקנים הבאים לקדם את מטרותיהם העסקיות והמסחריות.


  נהוג לתפוס את המשפט כמערכת שבאה בראש וראשונה לשמור על שלטון החוק,


  לשמור על הסדר החברתי ועל זכויות האזרחים, ולהכריע בסכסוכים בדרכי שלום.


  עם זאת, למשפט תפקיד חשוב נוסף - הוא מהווה מסגרת איתנה המאפשרת את הפעילות הכלכלית –


  מסחרית והעסקית במסגרת השוק.


  הפעילות בשווקים יכולה להתקיים באופן תקין, בין היתר, הודות לכלים, כללים ומוסדות מעולם המשפט.


  למעשה, המשפט יוצר את הביטחון הבסיסי הנדרש לקיום הפעילות בשווקים.


  למשל, כדאיות ההשקעה בפיתוחים טכנולוגים-הנדסיים, פיתוחי יזמות ושיתופי פעולה,


  התקשרות בחוזים ועריכת עסקאות – כל אלה מתאפשרים בתוך המסגרת המשפטית העוטפת אותם


  ואשר מהווה תנאי בסיסי לפעילות תקינה של השוק ושל השחקנים הפועלים בו.


  מעבר לכך, המשפט הוא גם כלי בידי המדינה לקידום מדיניות ומטרות,


  והכוונה של פעילות השוק בהתאם לאידיאולוגיה פוליטית או אינטרסים ציבוריים.


  במסגרת הקורס יוצגו באופן מבואי יסודות המשפט העיקריים, הכוללים ענפי משפט שונים,


  אשר באמצעותם המשפט מתפקד כמסגרת לפעילות השווקים.
 • התחממות גלובלית והנדסת אקלים (80918)
 • תקציר הקורס:

  תקציר:

  ההתמודדות עם ההתחממות האקלים העולמית היא אחד האתגרים הקשים והחשובים של הקהילה הבינלאומית בימנו –


  אתגר אשר ככל הנראה ימשיך לעמוד גם לפתחם של הדורות הבאים.


  שינויי האקלים הצפויים להתרחש בעטיה מהווים בעיה השונה במהותה, באופן עמוק,


  מכל יתר הבעיות בהן נתקלה האנושות בעבר.


  על כתפי האנושות, מוטלת האחריות כי מערכת האקלים, המהווה את הבסיס הפיסי התומך בכלל החיים על פני כדור הארץ,


  תמשיך לאפשר לחיים אלה תנאים לקיום תקין. זו אחריות כבדה, והאנושות מתקשה מאד להבטיח כי תעמוד באתגר בהצלחה.


  הקורס יבחן את נושא שינויי האקלים הגלובליים וסוגיות עיקריות הקשורות בו ממספר כיווני חשיבה מתחום מדעי הרוח והחברה.


  החל מסקירה היסטורית של אבני דרך עיקריות בהתפתחות משבר האקלים והמחקר אודותיו,


  מאבקם של המכחישים את ההתחממות ומטילים בה ספק, דעת הקהל אל מול העמדות המדעיות,


  היבטים פוליטיים ובינלאומיים, הארת הנושא מזוויות חשיבה פילוסופיות מתחום האתיקה והמחשבה המדינית,


  וכלה במבט צופה פני עתיד הכולל דיון בהצעות להתערבות מכוונת של האדם באקלים


  בעזרת שיטות וטכנולוגיות חדשות המצויות בפיתוח (תחום המכונה Climate engineering  או Geoengineering).