קורסים

 • משוואות דיפ' רגילות (90914)
 • תקציר הקורס:

  תקציר:

  מיון משוואות דיפרנציאליות. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות לינאריות מסדר n:  משוואה הומוגנית ואי-הומוגנית, Wronskian  משוואות הומוגניות עם מקדמים קבועים.


  הפרדה לבעיה הומוגנית ואי-הומוגנית, שיטת המקדמים הלא ידועים ושיטת וריאצית פרמטרים.


  בעיות שפה – תורת Sturm Liouville : הגדרת אופרטור צמוד לעצמו, מציאת ערכים עצמיים ופנקציות עצמיות של האופרטור והוכחת תכונותיהן.


  מערכת של משוואות דיפרנציאליות לינאריות מסדר 1:


  פתרון המערכת ההומוגנית באמצעות ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של המטריצה.


  ה- Wronskian של המערכת. המערכת האי-הומוגנית.