קורסים

  • מבוא לפסיכולוגיה ניסויית ותעשייתית (40113)
  • תקציר הקורס:

    תקציר:

    פסיכולוגיה ניסויית ותעשייתית מהווה נדבך משמעותי בניהול ותפעול של ארגוני שירות ותעשייה.
    בקורס יסקרו תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה הרלבנטיות לעולם העבודה ויושם דגש על האופן בו מהנדס תעו"נ יכול לעשות שימוש בתיאוריות אלה במהלך עבודתו.
    בנוסף ילמדו הסטודנטים לאסוף משתנים מתחום מדעי החברה ולנתחם באמצעות כלים סטטיסטיים.