קורסים

 • כלכלה הנדסית להנדסה מכנית (30134)
 • תקציר הקורס:

  תקציר:

  בקורס הסטודנטים ייחשפו לשפת המימון וילמדו מושגים כמו ריבית, אינפלציה, מדד המחירים לצרכן, לוח סילוקין ועוד.
  לאחר מכן ילמדו הסטודנטים מדדי הערכת השקעות כגון ערך נוכחי נקי, שיעור תשואה פנימי, תקופת החזר השקעה ועוד, תוך מיקוד בהקשר של סביבת המהנדס.
  לבסוף ילמדו הסטודנטים את השימוש בניתוחי חלופות ובחינות כדאיות בתחומים דוגמת עסקות רכש ציוד
 • נושאים מתקדמים בכלכלה (62004)
 • תקציר הקורס:

  תקציר:

  הקורס עוסק במושגי יסוד וסוגיות מרכזיות בכלכלת משק האנרגיה והתשתיות בהיבטים תיאורטיים ואמפיריים, וכן בשימוש בכלים ובמודלים כמותיים לצורך פתרון בעיות בתחום


  של ניהול משאבי אנרגיה. נושאי הקורס העיקריים כוללים: תפקיד שוקי האנרגיה בכלכלה; חישובי כדאיות כלכלית בתחום האנרגעה והתשתיות; מאפייני ההיצע והביקוש לאנרגיה; הקשר בין שימוש באנרגיה לצמיחה כלכלית ולסביבה; מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים, ניהול משאבי טבע מתכלים,


  שוקי אנרגיה עולמיים; מדיניות אנרגיה בישראל ובארצות אחרות.
 • יישומי פסיכולוגיה (63003)
 • תקציר הקורס:

  תקציר:

  הקורס נועד להקנות ידע בסיסי, תיאורטי ויישומי, הבנת ההתנהגות האנושית בארגונים נותני שירות עם שני
  דגשים עיקריים: דגש על התנהגויות נותן השירות – העובד והמנהל בארגון, ודגש על התנהגויות הלקוח –
  מקבל השירות.
  בקורס ניישם תיאוריות ועקרונות מתחומים שונים של פסיכולוגיה לצורך ניהול, קבלת החלטות ותפעול תהליכים
  שונים ברמת הפרט ובסביבת תהליכי השרות. בקורס יוצגו שיטות מחקר מתחום הפסיכולוגיה ויושם דגש על תרומתם
  של מחקרים אמפיריים לתחום, תוך דגש על האופן שבו ניתן ליישם תובנות אלה בהנדסה וניהול של מערכות שירות.
 • סמינר בהנדסה וניהול מערכות תשתית (64017)
 • תקציר הקורס:

  תקציר:

  הקורס מביא מניסיונם של אנשי מקצוע המובילים בתחומם בישראל  וסוקר, תוך הצגת וניתוח אירועים (case studies) את תהליכי התכנון, ההקמה והתפעול של פרויקטי תשתית מורכבים בארץ ובעולם.
  האירועים המובאים בקורס עוסקים בתחומי תוכן מגוונים (תכנון מרחבי אורבני, מערכות תחבורה, מערכות אנרגיה, מערכות מים וביוב) ושם דגש על ראיה מערכתית-אינטגרטיבית הן בהיבטי מדיניות ממשלתית, הן בהיבטי יישוב הקונפליקטים בין מערכות ותת-מערכות תשתיתיות בשלבי התכנון
  וההנדסה, והן מבחינת שילובם של היבטים תפעוליים, כלכליים, סביבתיים וחברתיים בתהליכי התכנון וההקמה של מערכות תשתית.
  לאחר הצגת האירוע יערך דיון ובו ינותח האירוע תוך שימוש בכלים הנדסיים וניהוליים אותם מכירים הסטודנטים מקורסים אחרים בתוכנית. בסיום הקורס יגישו הסטודנטים פרויקטים העוסקים בניתוח מעמיק של אחד או יותר מהאירועים שנסקרו בקורס, תוך שימוש במגוון כלי הניתוח והתיכון
  שנלמדו במסגרת התכנית.
 • סמינר מערכות תבוניות תחבורה חכמה (65120)