User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ב

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר קאופמן גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קאופמן גיל Lecturer WebSite
גב' קגן יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קגן יעל Lecturer WebSite
מר קובו משה דרור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קובו משה דרור Lecturer WebSite
גב' קודנר מריאנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קודנר מריאנה Lecturer WebSite
מר קוך גדעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קוך גדעון Lecturer WebSite
מר קורן בנצי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קורן בנצי Lecturer WebSite
ד"ר קורן מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קורן מיכל Lecturer WebSite
מר קורנברג נתנאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קורנברג נתנאל Lecturer WebSite
ד"ר קלבנר חנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קלבנר חנה Lecturer WebSite
ד"ר קליינמן עמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קליינמן עמית Lecturer WebSite
מר קלף לואיז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קלף לואיז Lecturer WebSite
גב' קמינקר ויקטוריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קמינקר ויקטוריה Lecturer WebSite
גב' קנדליס אלינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קנדליס אלינה Lecturer WebSite
ד"ר קפלן דבורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קפלן דבורה Lecturer WebSite
ד"ר קריב גליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קריב גליה Lecturer WebSite
מר קריספין תומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קריספין תומר Lecturer WebSite
מר קרני ירדן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קרני ירדן Lecturer WebSite
ד"ר קרניאל אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קרניאל אריה Lecturer WebSite