User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ב

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
ד"ר פאליי ויטלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פאליי ויטלי Lecturer WebSite
ד"ר פוסטילניק לודמילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פוסטילניק לודמילה Lecturer WebSite
ד"ר פוקס עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פוקס עדי Lecturer WebSite
ד"ר פורמה איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פורמה איריס Lecturer WebSite
ד"ר פטלך אנטולי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פטלך אנטולי Lecturer WebSite
ד"ר פייטלסון דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פייטלסון דוד Lecturer WebSite
פרופ' פישלוב דליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' פישלוב דליה Lecturer WebSite
פרופ' פלקסר אלעזר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' פלקסר אלעזר Lecturer WebSite
ד"ר פנקס גדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פנקס גדי Lecturer WebSite
מר פסח גדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר פסח גדי Lecturer WebSite
מר פסטרנק אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר פסטרנק אברהם Lecturer WebSite
ד"ר פקר אלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פקר אלי Lecturer WebSite
מר פרופוס אפי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר פרופוס אפי Lecturer WebSite
ד"ר פרי עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרי עדי Lecturer WebSite
ד"ר פרייזלר מירי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרייזלר מירי Lecturer WebSite
ד"ר פרישמן מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרישמן מיכאל Lecturer WebSite
ד"ר פרל אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרל אפרת Lecturer WebSite
ד"ר פרל ניר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרל ניר Lecturer WebSite
מר פרס חוזה אנטוניו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר פרס חוזה אנטוניו Lecturer WebSite
מר פרץ אור יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר פרץ אור יצחק Lecturer WebSite