User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ב

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר כגן משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר כגן משה Lecturer WebSite
פרופ' כהן יובל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' כהן יובל Lecturer WebSite
מר כהן יונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר כהן יונתן Lecturer WebSite
מר כהן רן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר כהן רן Lecturer WebSite
ד"ר כהן שמעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר כהן שמעון Lecturer WebSite
כהן תום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה כהן תום Lecturer WebSite
ד"ר כהן צמח ירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר כהן צמח ירון Lecturer WebSite
גב' כליף קרן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' כליף קרן Lecturer WebSite
ד"ר כץ אייל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר כץ אייל Lecturer WebSite
מר כץ דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר כץ דניאל Lecturer WebSite