User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - לפי נושא

דילוג עד נקודת תוכן דף

קורס מבוא לפסיכולוגיה ניסויית ותעשייתית שנה"ל תשפ"ב


קורס מסוג סופי-הרצאה+תרגול     קבוצה : 224011302       מרצה הקורס : ד"ר אגוזי לליב   
( קבוצות הקשורות לקורס זה : 224011302 / 1 )

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:00  13:50  ד"ר אגוזי לליב  מפ"ט אולם כנסים

קורס מסוג תרגול     קבוצה : 224011302/ 1       מרצה הקורס : ד"ר אגוזי לליב   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:00  14:50  ד"ר אגוזי לליב  מפ"ט אולם כנסים